Huidvisie Eemnes

Het beroep huidtherapie

 

 

 

Huidtherapeuten behandelen patiënten met een zieke of beschadigde huid op verwijzing van een huisarts of medisch specialist. Doel van de behandeling is het opheffen, verminderen of voorkomen van een stoornis of beperking als gevolg van een huidaandoening. 

Huidtherapie is een relatief jong, paramedisch beroep. De opleiding Huidtherapie is sinds 2001 wettelijk erkend en vanaf 2003 geregistreerd in de wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (BIG artikel 34). Deze wet geeft regels voor de zorgverlening en beoogt kwaliteitsbevordering van de beroepsuitoefening en patiëntenbescherming. 
Sinds de BIG- registratie  is “Huidtherapeut” een beschermende opleidingstitel.

De huidtherapeuten van Huidvisie Eemnes hebben de HBO- opleiding Huidtherapie afgerond en zijn aangesloten bij de beroepsorganisatie Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH). Daarnaast zijn zij geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici (KP).